Transmonolog

 

"Hvad vil du bruge din fisse til, når du får den? Hvilken lykke ville den bringe dig, som din pik ikke kan? Hvad tænker du på, når du onanerer?”

Disse er eksempler på spørgsmål, som mange transpersoner har fået i deres møde med sundhedsvæsenet på Rigshospitalet.
Til Transmonolog sætter Moeisha disse spørgsmål under lup og spørger publikum, hvordan de ville reagere, hvis de fik selvsamme spørgsmål. Moeisha sætter kønsnormer og privilegier til debat med afsæt i de konkrete erfaringer, Moeisha har fra sin hverdag og oplevelser med Rigshospital som transkønnet. At være brun, muslim og queer betyder, at vi hver dag går på æggeskaller og befinder os konstant i grænselandet. Når vi krydser én grænse, skal vi forsvare den anden.
Kom med til regelbrydende debat/performance med næstforperson Moeisha Aden fra Sabaah, der tør at blande historier, sandhed og fiktion om, hvad det ville sige at være transkønnet, muslim og minoritet i minoritet.

Deltagere: Moeisha Aden, næstforperson i Sabaah

Sprog: Dansk
Organisation: Sabaah

-----

Trans Monologue

“What are you going to do with your pussy when you get it? What joy will it bring you that your dick can’t? What do you think about when you masturbate?”

These are examples of questions that many trans persons have been asked in their meeting with the healthcare system at Rigshospitalet.
At the Trans Monologue, Moeisha takes a closer look at these questions and asks the audience how they would react if they were asked these things. Moeisha debates gender norms and privileges based on the experiences Moeisha has from their life and their involvement with Rigshospitalet as transgender. Being brown, Muslim, and queer means having to walk on eggshells every day and constantly being in between. If you cross one line, you must still defend the other.
Join a rule-breaking debate/performance with Vice President of Sabaah Moeisha Aden who dares to mix stories, truth, and fiction about what it means to be transgender, Muslim, and a minority within a minority.

Participants: Moeisha Aden, vicechair of Sabaah

Language: Danish
Organisation: Sabaah

Location

More events in Copenhagen